Bli Stödmedlem

Som stödmedlem har man ingen rösträtt i föreningen men får: